fblogo

NOVEDADES DENOMINACIÓN TÍTULO::ACUERDO DEL CONSELLO DE GOBERNO 21/03/2013

El Consello de Goberno aprobó en su sesión del 21/03/2013 el nombre de Graduado/a en Arquitectura Técnica en sustitución de Ingeniería de Edificación

NOTA DE PRENSA CONSELLO DE GOBERNO UDC 21/03/2013

Entre outros puntos da orde do día, o Consello de Goberno aprobou o cambio de denominación do título de Graduado/a en Enxeñaría da Edificación polo de Graduado/a en Arquitectura Técnica, mentres non se resolvan con carácter definitivo os procedementos xudiciais derivados da denominación “enxeñaría da edificación”. A Universidade da Coruña, ao igual que o resto das universidades pertencentes á Conferencia de Reitores do Noroeste de España, decidiu o nome de “arquitectura técnica” por ser esta a denominación da profesión regulada.