fblogo

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN UDC CAMBIO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2014 pola que se publica o cambio de
denominación do título de graduado ou graduada en Enxeñaría da Edificación
pola de graduado ou graduada en Arquitectura Técnica por esta universidade