fblogo

CONVOCATORIA PREMIOS EXTRAORDINARIOS CURSO 2012-2013

RESOLUCIÓN REITORAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DIPLOMADO, ARQUITECTO TÉCNICO, ENXEÑEIRO TÉCNICO, LICENCIADO, ARQUITECTO, ENXEÑEIRO E GRADUADO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2012-2013

Prazo de Solicitudes: 8 AO 15 DE NOVEMBRO mediante instancia dirixida ao Reitor, empregando o modelo que consta no anexo II á presente resolución.

Convocatoria e Regulamento