fblogo

COMUNICADO DEL COAATIE A CORUÑA

A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de
Edificación de A Coruña, tendo coñecemento a través da prensa local e das autoridades académicas da
proposta expresada polo Reitorado da Universidade Da Coruña, para a unificación das Escolas de
Arquitectura e Arquitectura Técnica, adopta o acordo de facer pública a súa postura recollida na nota de
prensa que se achega.

Nota de Prensa